Menu Zamknij

raporty okresowe

RAPORTY 2023

Skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Mex Polska S.A. za 3 kwartały 2023 roku, zakończone dnia 30 września 2023 roku sporządzony zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego G.K. Mex Polska S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Mex Polska S.A. sporządzone zgodnie z MSSF za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Mex Polska S.A. w I półroczu 2023 r.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego G.K. Mex Polska S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 roku
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Mex Polska S.A. sporządzone zgodnie z MSSF za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Mex Polska S.A. w I półroczu 2023 r.

Skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Mex Polska S.A. za I kwartał 2023 roku, zakończony dnia 31 marca 2023 roku sporządzony zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej

Skonsolidowane SF sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za rok 2022

Jednostkowe SF sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za rok 2022

RAPORTY 2022

Skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Mex Polska S.A. za III kwartał 2022 roku, zakończony dnia 30 września 2022 roku sporządzony zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego G.K. Mex Polska S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Mex Polska S.A. sporządzone zgodnie z MSSF za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Mex Polska S.A. w I półroczu 2022 r.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego G.K. Mex Polska S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 roku
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Mex Polska S.A. sporządzone zgodnie z MSSF za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Mex Polska S.A. w I półroczu 2022 r.

Skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Mex Polska S.A. za I kwartał 2022 roku, zakończony dnia 31 marca 2022 roku sporządzony zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej

Skonsolidowane SF sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za rok 2021

Jednostkowe SF sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za rok 2021

RAPORTY 2021

Skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Mex Polska S.A. za III kwartał 2021 roku, zakończony dnia 30 września 2021 roku sporządzony zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego G.K. Mex Polska S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe G.K. Mex Polska S.A. sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Mex Polska S.A. w I półroczu 2021 r.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego G.K. Mex Polska S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe G.K. Mex Polska S.A. sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Mex Polska S.A. w I półroczu 2021 r.

Skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Mex Polska S.A. za I kwartał 2021 roku, zakończony dnia 31 marca 2021 roku sporządzony zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego rocznego SF dla Mex Polska S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Skonsolidowane SF sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za rok 2020
List Prezesa Zarządu Mex Polska S.A.
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego SF oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w roku 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w 2020 r.
Oświadczenie RN Mex Polska S.A. dotyczące Komitetu Audytu
Oświadczenie RN Mex Polska S.A. w sprawie oceny SF za rok 2020

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego SF Mex Polska S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Jednostkowe SF sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za rok 2020
List Prezesa Zarządu
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego SF oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w roku 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w 2020 r.
Oświadczenie RN Mex Polska S.A. dotyczące Komitetu Audytu
Oświadczenie RN Mex Polska S.A. w sprawie oceny SF za rok 2020

RAPORTY 2020

Skonsolidowany raport kwartalny GK Mex Polska S.A. za III kwartał 2020 roku, zakończony dnia 30 września 2020 rokusporządzony zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Mex Polska S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Mex Polska S.A. sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Mex Polska S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Mex Polska S.A. sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Mex Polska S.A. w I półroczu 2020 roku

Skonsolidowany raport kwartalny GK Mex Polska S.A. za I kwartał 2020 roku

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SF dla Mex Polska S.A. za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Jednostkowe SF sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za rok 2019
List Prezesa Zarządu Mex Polska S.A.
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego SF oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w roku 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w 2019 r.
Oświadczenie RN Mex Polska S.A. dotyczące Komitetu Audytu
Oświadczenie RN Mex Polska S.A. w sprawie oceny SF za rok 2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SF dla Mex Polska S.A. za okres od 01.01.2019 do 31.01.2019
Skonsolidowane SF sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za rok 2019
List Prezesa Zarządu Mex Polska S.A.
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego SF oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w roku 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w 2019 r.
Oświadczenie RN Mex Polska S.A. dotyczące Komitetu Audytu
Oświadczenie RN Mex Polska S.A. w sprawie oceny SF za rok 2019

RAPORTY 2019

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za trzeci kwartał 2019 roku
……………………………………………………………………………………………………………………………

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego G.K. MEX Polska S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Mex Polska S.A. sporządzone zgodnie z mssf za okres 6 miesiecy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Mex Polska S.A. w I półroczu 2019 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego MEX Polska S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spólki Mex Polska S.A. sporządzone zgodnie z mssf za okres 6 miesiecy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku

……………………………………………………………………………………………………………………………

Skonsolidowany raport kwartalny GK Mex Polska S.A. za pierwszy kwartał 2019 roku
……………………………………………………………………………………………………………………………

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Mex Polska S.A. za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska w 2018 roku

Oświadczenie zarządu w sprawie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w 2018 roku

Oświadczenie RN Mex Polska w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2018

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Mex Polska S.A. za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za rok 2018

List Prezesa Zarządu Mex Polska S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w 2018 r.

Informacja Zarządu Mex Polska S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej

Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w 2018 r.

Oświadczenie RN Mex Polska S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Oświadczenie RN Mex Polska S.A. w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2018

RAPORTY 2016

Raport jednostkowy za 2016 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego Mex Polska S.A. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF za okres 12 miesięcy 2016 r.
List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w 2016 r.

Raport skonsolidowany za 2016 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Mex Polska za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF za okres 12 miesięcy 2016 r.
List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu GK Mex Polska z działalności w 2016 r.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za III kwartał 2016 r.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Skonsolidowany raport śródroczny 2016

Jednostkowy raport śródroczny 2016

……………………………………………………………………………………………………………………………

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za I kwartał 2016 roku

……………………………………………………………………………………………………………………………

Loading
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien