Menu Zamknij
RAPORTY BIEŻĄCERAPORTY - INFORMACJE POUFNE
RAPORTY 2024

Raport bieżący nr 17/2024 z dnia 15.05.2024 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 14 maja 2024 r.

Raport bieżący nr 16/2024 z dnia 15.05.2024 r. Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 14 maja 2024 r.
Załącznik nr 1 – Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący nr 15/2024 z dnia 14.05.2024 r. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 14/2024 z dnia 13.05.2024 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2024 roku

Raport bieżący nr 13/2024 z dnia 23.04.2024 r. Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 maja 2024 r.
Załącznik nr 1. Żądanie akcjonariusza

Raport bieżący nr 12/2024 z dnia 09.04.2024 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. na dzień 14 maja 2024 roku wraz z projektami uchwał
Załącznik nr 1. Treść ogłoszenia
Załącznik nr 2. Projekty uchwał
Załącznik nr 3. Sprawozdanie z działalności RN za 2023 rok
Załącznik nr 4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 rok
Załącznik nr 5. Raport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dot. sprawozdania o wynagrodzeniach
Załącznik nr 6. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania biegłego do spraw szczególnych
Załącznik nr 7. Stanowisko zarządu co do uchwały w sprawie powołania biegłego do spraw szczególnych

Raport bieżący nr 11/2024 z dnia 05.04.2024 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2023

Raport bieżący nr 10/2024 z dnia 27.03.2024 r. Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy Emitenta
Załącznik do Raportu bieżącego nr 10/2024

Raport bieżący nr 9/2024 z dnia 14.03.2024 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2023

Raport bieżący nr 8/2024 z dnia 21.02.2024 r. Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Załącznik do Raportu bieżącego nr 8/2024

Raport bieżący nr 7/2024 z dnia 21.02.2024 r. Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Załącznik do Raportu bieżącego nr 7/2024

Raport bieżący nr 6/2024 z dnia 21.02.2024 r. Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Załącznik do Raportu bieżącego nr 6/2024

Raport bieżący nr 5/2024 z dnia 21.02.2024 r. Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Załącznik do Raportu bieżącego nr 5/2024

Raport bieżący nr 4/2024 z dnia 16.02.2024 r. Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Załącznik do Raportu nr 4/2024

Raport bieżący nr 3/2024 z dnia 31.01.2024 r. Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z Grupą Żywiec sp. z o.o.

Raport bieżący nr 2/2024 z dnia 26.01.2024 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Raport bieżący nr 1/2024 z dnia 22.01.2024 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za 2023 rok

RAPORTY 2023

Raport bieżący nr 15/2023 z dnia 20.11.2023 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2023 roku

Raport bieżący nr 14/2023 z dnia 12.09.2023 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023
Załącznik nr 1 do raportu nr 14/2023 z dnia 12.09.2023 r.

Raport bieżący nr 13/2023 z dnia 11.08.2023 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023 roku

Raport bieżący nr 12/2023 z dnia 09.08.2023 r. Otrzymanie wezwania do naprawienia szkody

Raport bieżący nr 11/2023 z dnia 04.08.2023 r. Odpowiedzi na pytania akcjonariusza
Załącznik nr 1. Skan pisma akcjonariusza
Załącznik nr 2. 2. Odpowiedzi na pytania

Raport bieżący nr 10/2023 z dnia 11.07.2023 r. Odpowiedzi na pytania akcjonariusza
Załącznik nr 1 – Odpowiedzi na pytania zadane na walnym zgromadzeniu
Załącznik nr 2 – Skan pisma Akcjonariusza
Załącznik nr 3 – Odpowiedzi na pytania zadane poza walnym zgromadzeniem

Raport bieżący nr 9/2023 z dnia 28.06.2023 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2023 r.

Raport bieżący nr 8/2023 z dnia 28.06.2023 r. : Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2023 r.
Załącznik nr 1 do raportu nr 8/2023 – Treść uchwał głosowanych na ZWZ
Załącznik nr 2 do raportu nr 8/2023 – Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

Raport bieżący nr 7/2023 z dnia 28.06.2023 r. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 6/2023 z dnia 09.06.2023 r. Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.
Załącznik nr 1. Wniosek Akcjonariusza

Raport bieżący nr 5/2023 z dnia 31.05.2023 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. na dzień 27 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał
Załącznik nr 1. Treść ogłoszenia
Załącznik nr 2. Projekty uchwał
Załącznik nr 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok
Załącznik nr 4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN za 2022 rok
Załącznik nr 5. Raport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny sprawozdania z wynagrodzeń

Raport bieżący nr 4/2023 z dnia 24.05.2023 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2023 roku

Raport bieżący nr 3/2023 z dnia 19.05.2023 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 i pokrycia strat z lat ubiegłych

Raport bieżący nr 2/2023 z dnia 20.03.2023 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2022

Raport bieżący nr 1/2023 z dnia 24.01.2023 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

RAPORTY 2022

Raport bieżący nr 10/2022 z dnia 24.11.2022 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników za trzy kwartały 2022 roku

Raport bieżący nr 9/2022 z dnia 13.10.2022 r. Rejestracja zmian Statutu Emitenta
Załącznik nr 1 – Statut Spółki

Raport bieżący nr 8/2022 z dnia 19.09.2022 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników
finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2022 roku

Raport bieżący nr 7/2022 z dnia 06.07.2022 r. Udzielenie akcjonariuszowi informacji o „Mex Polska” S.A.
Treść odpowiedzi
Regulamin zarządu Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 6/2022 z dnia 27.06.2022 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2022 r.

Raport bieżący nr 5/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2022 r.
Załącznik nr 1 – Uchwały podjęte przez ZWZ
Załącznik nr 2 – Tekst jednolity polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN
Załącznik nr 3 – Regulamin RN

Raport bieżący nr 4/2022 z dnia 31.05.2022 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. na dzień 27 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał
Załącznik nr 1 – Treść ogłoszenia
Załącznik nr 2 – Projekty uchwał
Załącznik nr 3 – Informacja o ogólnej liczbie głosów
Załącznik nr 4 – Formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu
Załącznik nr 5 – Sprawozdanie RN z działalności w 2021 roku
Załącznik nr 6 – Roczne sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN
Załącznik nr 7 – Tekst jednolity polityki wynagrodzeń
Załącznik nr 8 – Projekt tekstu jednolitego umowy spółki
Załącznik nr 9 – projekt regulaminu RN

Raport bieżący nr 3/2022 z dnia 23.05.2022 r. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2021

Raport bieżący nr 2/2022 z dnia 30.03.2022 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2021

Raport bieżący nr 1/2022 z dnia 24.01.2022 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

RAPORTY 2021

Raport bieżący nr 22/2021 z dnia 25.10.2021 r. Rekomendacja Zarządu dotycząca uchylenia Programu Motywacyjnego za lata 2019, 2021 i 2022

Raport bieżący nr 21/2021 z dnia 18.08.2021 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2021 r.

Raport bieżący nr 20/2021 z dnia 28.06.2021 r. Powołanie członków Zarządu II wspólnej kadencji

Raport bieżący nr 19/2021 z dnia 28.06.2021 r. Powołanie członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji

Raport bieżący nr 18/2021 z dnia 28.06.202 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 28 czerwca 2021 r.
Załącznik do raportu nr 18/2021

Raport bieżący nr 17/2021 z dnia 28.06.2021 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 28 czerwca 2021 r.

Raport bieżący nr 16/2021 z dnia 22.06.2021 r. Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2021 roku
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 16/2021

Raport bieżący nr 15/2021 z dnia 31.05.2021 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Załącznik nr 2. Projekty uchwał
Załącznik nr 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji
Załącznik nr 4. Formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Załącznik nr 5. Roczne sprawozdanie RN o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN

Raport bieżący nr 14/2021 z dnia 05.05.2021 r. Śmierć członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżacy nr 13/2021 z dnia 29.04.2021 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020

Raport bieżący nr 12/2021 z dnia 29.04.2021 r. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020

Raport bieżący nr 11/2021 z dnia 14.04.2021 r. Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie wycofania się z realizacji Założeń strategicznych do planów rozwoju Mex Polska S.A. na lata 2020 – 2022

Raport bieżący nr 10/2021 z dnia 14.04.2021 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 r.

Raport bieżący nr 9/2021 z dnia 14.04.2021 r. Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

Raport bieżący nr 8/2021 z dnia 12.03.2021 r. Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 05.03.2021 r. Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 05.03.2021 r. Utworzenie odpisu aktualizacyjnego na niezamortyzowaną wartość nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym w lokal gastronomiczny spółki zależnej Emitenta

Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 05.03.2021 r. Informacja nt. uzyskanej subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy 2.0 przez spółki zależne kapitałowo od Mex Polska S.A.

Korekta numeru raportu bieżącego 3/2021 z dnia 17.02.2021

Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 17.02.2021 r. Ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta

Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 27.01.2021 r. Spłata pożyczki udzielonej Emitentowi

Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 26.01.2021 r. Zawarcie umowy o kredyt obrotowy ze stałym oprocentowaniem z mBank S.A.

Raport bieżący nr 1/2021 z dnia 21.01.2021 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

RAPORTY 2020

Raport bieżący nr 26/2020 z dnia 19.10.2020 r. Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny ze stałą stopą z mBank S.A.

Raport bieżący nr 25/2020 z dnia 19.10.2020 r. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta

Raport bieżący nr 24/2020 z dnia 08.10.2020 r. Zmiana adresu siedziby Emitenta

Raport bieżacy nr 23/2020 z dnia 10.09.2020 r. Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie przyznania warrantów subskrypcyjnych serii B w ramach programu motywacyjnego za rok 2019

Raport bieżacy nr 22/2020 z dnia 10.09.2020 r. Zawarcie porozumienia dodatkowego do znaczącej umowy zawartej z Grupą Żywiec S.A.

Raport bieżacy nr 21/2020 z dnia 02.09.2020 r. Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 20/2020 z dnia 10.08.2020 r. Aktualizacja Informacji na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Emitenta

Raport bieżący nr 19/2020 z dnia 31.07.2020 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 31 lipca 2020 r.

Raport bieżący nr 18/2020 z dnia 31.07.2020.r. – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 31 lipca 2020 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 18/2020

Raport bieżący nr 17/2020 z dnia 04.07.2020 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 17/2020 – Ogłoszenie o ZWZ 2020
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 17/2020 – Projekty uchwał ZWZ 2020
Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 17/2020 – Informacja o ogólnej liczbie głosów ZWZ 2020
Załącznik nr 4 do raportu bieżącego nr 17/2020 – Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu ZWZ 2020
Załącznik nr 5 do raportu bieżącego nr 17/2020 – Sprawozdanie RN za 2019 rok
Załącznik nr 6 do raportu bieżącego nr 17/2020 – Polityka wynagrodzeń

Raport bieżący nr 16/2020 z dnia 21.05.2020 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2019

Raport bieżący nr 15/2020 z dnia 21.05.2020 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019.

Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 19.05.2020 r. Aktualizacja Informacji na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 13/2020 z dnia 18 maja 2020 r. Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 27.04.2020 r. Informacja w sprawie polityki dywidendowej Emitenta

Raport bieżący nr 11/2020 z dnia 24.04.2020 r. Kolejna informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok

Raport bieżący nr 10/2020 z dnia 24.04.2020 r. Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

Raport bieżący nr 9/2020 z dnia 06.04.2020 r. Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

Raport bieżący nr 8/2020 z dnia 06.04.2020 r. Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

Raport bieżący nr 7/2020 z dnia 23.03.2020 r. Zmiana terminu publikacji okresowego raportu rocznego za 2019 rok

Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 19.03.2020 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r.

Raport bieżący nr 5/2020 z dnia 16.03.2020 r. Informacja na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 4/2020 z dnia 13.03.2020 r. Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 03.02.2020 r. Wycena programu motywacyjnego na lata 2019-2021

Raport bieżacy nr 2/2020 z dnia 30.01.2020 r. Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 1/2020 z dnia 27.01.2020 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

RAPORTY 2019

Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 03.12.2019 r. Założenia strategiczne do planów rozwoju Mex Polska S.A. na lata 2020 – 2022
Załącznik do raportu nr 21/2019 – Założenia strategiczne do planów rozwoju Mex Polska S.A. na lata 2020 – 2022

Raport bieżący nr 20/2019/K z dnia 18.11.2019 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku – Korekta raportu
Załącznik nr 1 do korekty raportu bieżącego nr 20/2019/K – tabela wyników

Raport bieżący nr 20/2019 z dnia 15.11.2019 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku

Raport bieżący nr 19/2019 z dnia 19.09.2019 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2019 roku

Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 28.08.2019 r. Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 07.08.2019 r. Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 16/2019K z dnia 06.08.2019 r. Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z Grupą Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300) przy ul. Browarnej 88 – uzupełnienie informacji

Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 01.08.2019 r. Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z Grupą Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300) przy ul. Browarnej 88

Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 01.08.2019 r. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wyboru przez Spółkę spośród innych dostawców Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu przy ul. Browarnej 88 i rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie dostaw piwa dla spółek Grupy „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 17.06.2019 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 17 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 17.06.2019 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 17 czerwca 2019 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżacego nr 13/2019 – podjęte uchwały – 20190617

Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 17.06.2019 r. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 14.06.2019 r. Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta – GF Gastro Friedrichshain UG z siedzibą w Berlinie umowy najmu lokalu w celu utworzenia w nim bistro Pijalnia Wódki i Piwa

Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 21.05.2019 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu nr 10/2019 – projekty uchwał
Załącznik nr 2 do raportu nr 10/2019 – informacja o ogólnej liczbie głosów
Załącznik nr 3 do raportu nr 10/2019 – formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu
Załącznik nr 4 do raportu nr 10/2019 – sprawozdanie z działalności RN w roku 2018
Załącznik nr 5 do raportu nr 10/2019 – opinię zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru

Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 21.05.2019 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu nr 9/2019 – treść ogłoszenia

Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 16.05.2019 r. Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019

Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 09.05.2019 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2018

Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 06.05.2019 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2018

Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 22.03.2019 r. Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 20.03.2019 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r.

Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 23.01.2019 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 14.01.2019 r. Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 r. Rejestracja zmian Statutu Spółki

RAPORTY 2018

Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 19.11.2018 r. W związku ze zmianą ustawy o CIT odwołanie prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na rok 2018

Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 01.10.2018 r. Informacja o decyzji Zarządu w sprawie odwołania od decyzji Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego

Raport bieżący 23/2018 z dnia 14.09.2018 r. Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 05.09.2018 r. Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 05.09.2018 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2018 roku

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 31.07.2018 r. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na rok 2018 i odwołanie prognozy na 2019 r.

Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 30.07.2018 r. Informacja o decyzji zarządu w sprawie wyników kontroli celno-skarbowej

Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 16.07.2018 r. Informacja o wyniku kontroli celno-skarbowej

Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 12.07.2018 r. Zmiany w składzie Zarządu

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 22.06.2018 r. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 22.06.2018 r. Wypłata dywidendy

Raport bieżący nr 14/2018 z 22.06.2018 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 22 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 22.06.2018 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 22 czerwca 2018 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 13/2018 d nia 22.06.2018 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 22 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 04.06.2018 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r. Projekty uchwał
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r.Proponowane zmiany statutu
Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r.Tekst jednolity – proponowana treść
Załącznik nr 4 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r.Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu 20180525
Załącznik nr 5 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r.Informacja o ogólnej liczbie głosów 20180525
Załącznik nr 6 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r.Sprawozdanie RN za 2017 r.
Załącznik nr 7 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r. Uchwała co do podziału zysku

Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 25.05.2018 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 25.05.2018 r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 23.05.2018 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 23.05.2018 r. Powołanie członka zarządu „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 23.05.2018 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2018 rok

Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 11.05.2018 r. Wstępne wyniki finansowe za I kwartał

Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 23.02.2018 r. Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 4 z dnia 19.02.2018 r. ws. wstępnych szacunkowych danych finansowych za rok 2017

Korekta raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. ws. zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 19.02.2018 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za rok 2017

Raport bieżącty nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. Zakończenie negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 22.01.2018 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 03.01.2018 r. Powołanie członka zarządu „Mex Polska” S.A.

RAPORTY 2017

Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 12.12.2017 r. Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 16.10.2017 r. Podpisanie listu intencyjnego

Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 25.09.2017 r. Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 16/2017
Zaąłcznik nr 2 do raportu bieżącego nr 16/2017

Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 22 września 2017 r. Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2017 – transakcje z dnia 15 września 2017 r.
Załącznik nr 2 do raportu nr 15/2017 – transakcje z dnia 20 wrześni9a 2017 r.

Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 30.08.2017 r. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. i szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 14/17 z dnia 30.08.2017 r.

Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 26.06.2017 r. Zawarcie umowy ubezpieczenia

Raport bieżący nr 12/2017 z dnia 21.06.2017 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 21 czerwca 2017 r.

Raport bieżący nr 11/2017 z dnia 21.06.2017 r. Odwołanie członka Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 21.06.2017 r. Powołanie członków Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 21.06.2017 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 21 czerwca 2017 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 21.06.2017 r. – uchwały podjęte przez ZWZ
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 21.06.2017 r. – indywidualne standardy raportowania

Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 24.05.2017 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 8/2017 – projekty uchwał ZWZ
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 8/2017 – indywidualne standardy raportowania
Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 8/2017 – sprawozdanie RN z działalności 2016 rok
Załącznik nr 4 do raportu bieżącego nr 8/2017 – informacja o ogólnej liczbie akcji
Załącznik nr 5 do raportu bieżącego nr 8/2017 – formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 24.05.2017 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 7/2017 – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 19.05.2017 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2016

Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 19.05.2017 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2017 rok

Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 19.05.2017 r. Powołanie członków Zarządu „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 16.05.2017 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2016

Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 08.03.2017 r. Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na rok 2016

Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 26.01.2017 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

RAPORTY 2016

Raport bieżący nr 32/2016 z dnia 14.12.2016 r. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany strategii Spółki na lata 2015-2019
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 32/2016 z dnia 14.12.2016 r. Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 (tekst ujednolicony na dzień 14.12.2016)
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 32/2016 z dnia 14.12.2016 r. Istotne zmiany danych finansowych w strategii spółki Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 31/2016 z dnia 04.11.2016 r. Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 30/2016 z dnia 05.09.2016 r. Informacja o realizowaniu „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na lata 2015-2019″

Raport bieżący nr 29/2016 z dnia 26.08.2016 r. Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący nr 28/2016 z dnia 25.08.2016 r. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E

Raport bieżący nr 27/2016 z dnia 11.08.2016 r. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E

Raport bieżący nr 26/2016 z dnia 18.07.2016 r. Zawarcie umowy ubezpieczenia

Raport bieżący nr 25/2016 z dnia 13.07.2016 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 24/2016 z dnia 13.07.2016 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 23/2016 z dnia 13.07.2016 r. Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 13.07.2016 r. Powiadomienie o transakcji Milduks Ltd.
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 13.07.2016 r. Powiadomienie o transakcji Raimita Ltd.

Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 08.07.2016 r. Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 08.07.2016 r. Powiadomienie o transakcjach Milduks Ltd.
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 08.07.2016 r. Powiadomienie o transakcjach Raimita Ltd.

Raport bieżący nr 21/2016z dnia 30.06.2016 r. Zawarcie umowy ubezpieczenia

Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 30.06.2016 r. Zawarcie umowy kredytu

Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 24.06.2016 r. Powołanie członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 18/2016 z dnia 24.06.2016 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 24 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 24.06.2016 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 24 czerwca 2016 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 24.06.2016 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 24 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 17.06.2016 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2016 rok

Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 16.06.2016 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 14.06.2016 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 14.06.2016 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 14.06.2016 r. Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 14.06.2016 r. Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący ne 10/2016 z dnia 27.05.2016 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżacego nr 10/2016 – projekty uchwał ZWZ
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 10/2016 – sprawozdanie RN Mex Polska S.A. za 2015 r.

Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 27.05.2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2016 – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Raport bieżący nr 8/2016 z dnia 25.05.2016 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2015

Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 23.05.2016 r. Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2015

Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 28.04.2016 r. Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 28.04.2016 r. Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 28.04.2016 r. Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 18.01.2016 r. Tekst jednolity „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na lata 2015-2019″
Załącznik do raportu okresowego nr 3/2016 z dnia 18.01.2016 r. Strategia Rozwoju „Mex Polska” S.A. na lata 2015-2019″ tekst ujednolicony na dzień 18.01.2016

Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 15.01.2016 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 07.01.2016 r. Zmiana „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na lata 2015-2019″

RAPORTY 2015

Raport bieżący nr 41/2015 a dnia 18.12.2015 r. Wykonanie obowiązku określonego w § 24 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport bieżący nr 40/2015 z dnia 18.11.2015 r. Powołanie członka Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

Raport bieżący nr 39/2015 z dnia 18.11.2015 r, Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 18 listopada 2015 r.

Raport bieżący nr 38/2015 z dnia 18.11.2015 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 18 listopada 2015 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 38/2015 z dnia 18.11.2015 r.

Raport bieżący nr 36/2015 z dnia 17.11.2015 r. Korekta raportu bieżącego nr 36/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku – Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 37/2015 z dnia 12.11.2015 r. Korekta skonsolidowanego kwartalnego raportu okresowego za III kwartał 2015 roku

Raport bieżący nr 36/2015 z dnia 09.11.2015 r. Zawarcie znaczącej umowy

Korekta raportu bieżącego nr 35/2015 z dnia 09.11.2015.r. – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 r.

Raport bieżący nr 35/2015 r. z dnia 22.10.2015 r. Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku

Raport bieżący nr 34/2015 z dnia 22.10.2015 r. Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżacego nr 34/2015 z dnia 22.10.2015 r. Projekty uchwał NWZ
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 34/2015 z dnia 22.10.2015 r. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2015 z dnia 22.10.2015 r. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 33/2015 z dnia 22.10.2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżacego nr 33/2015 z dnia 22.10.2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Raport bieżący nr 32/2015 z dnia 22.10.2015 r. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 31/2015 z dnia 05.10.2015 r. Ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym na znaku towarowym

Raport bieżący nr 30/2015 z dnia 24.09.2015 r. Raport ze sprawdzenia prognoz finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 24.09.2015 r – Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 29/2015 z dnia 15.09.2015 r. Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 28/2015 z dnia 28.08.2015 r. Zmiana prognoz finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 28/2015 z dnia 28.08.2015 r. Mex Polska S.A. – Zmiana prognozy wyników

Raport bieżący nr 27/2015 z dnia 10.08.2015 r. Nabycie aktywów o znacznej wartości – nabycie udziałów w spółkach z o.o.

Raport bieżący nr 26/2015 z dnia 10.08.2015 r. Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego zawartej umowy warunkowej

Raport bieżący nr 25/2015 z dnia 10.08.2015 r. Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 24/2015 z dnia 3.08.2015 r. Zawarcie znaczących umów

Raport bieżący nr 23/2015 z dnia 3.08.2015 r. Otrzymanie promesy kredytowej z mBank S.A.

Raport bieżący nr 22/2015 z dnia 30.07.2015 r. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego

Raport bieżący nr 21/2015 z dnia 30.07.2015 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2015 rok

Raport bieżący nr 20/2015 z dnia 28.07.2015 r. Nabycie aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 22.07.2015 r. Ujawnienie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 18/2015 z dnia 20.07.2015 r. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego; zmiana statutu
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 18/2015 z dnia 20.07.2015 r. Rejestracja podwyższenia kapitału

Raport bieżący nr 17/2015K z dnia 20.07.2015 r. Korekta raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 16 lipca 2015 roku – Wycena znaku towarowego Pijalnia Wódki i Piwa

Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. Wycena znaku towarowego Pijalnia Wódki i Piwa

Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 15.07.2015 r. Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 02.07.2015 r. Zawarcie znaczących umów

Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 23.06.2015 r. Powołanie członka Zarządu „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 18.05.2015 r. Podpisanie listu intencyjnego

Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 12.06.2015 r. Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E

Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 10.06.2015 r. Akcjonariusze posiadający conajmniej 5% głosów na ZWZ Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 10 czerwca 2015 r.

Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 10.06.2015 r. Uchwały podjęte przez ZWZ Mex Polska S.A. z siedzibąw Łodzi w dniu 10 czerwca 2015 r.

Raport bieżący nr 9/2015 z dnia 15.05.2015 r. Korekta skonsolidowanego kwartalnego raportu okresowego za I kwartał 2015 roku

Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 14.05.2015 r. Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 8/2015 r. Projekty uchwał ZWZ
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego z dnia 14.05.2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. za 2014 r.
Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 14.05.2015 r. Uchwała Zarządu „Mex Polska” S.A. o odstąpieniu od badania aportu przez biegłego sądu rejestrowego
Załącznik nr 4 do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 14.05.2015 r. Uchwała Zarządu „Mex Polska” S.A. w sprawie wniosku zarządu co do pokrycia starty za 2014 rok
Załącznik nr 5 do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 14.05.2015 r. Opinia Zarządu „Mex Polska”S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru
Załącznik nr 6 do raportu bieżącego nr 8/2015 a dnia 14.05.2015 r. Sprawozdanie Zarządu „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 7 do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 14.05.2015 r. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
Załącznik nr 8 do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 14.05.2015 r. Oszacowanie wartości Spółki Mex Master

Raport bieżący nr 7/2015 a dnia 14.05.2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 14.05.2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Raport bieżący nr 6/2015 z dnia 14.05.2015 r. Podpisanie porozumienia

Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 22.04.2015 r. Podpisanie listu intencyjnego

Raport bieżący nr 4/2015 z dnia 11.03.2015 r. Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na lata 2015-2019
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 4/2015 – Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019

Raport bieżący nr 3/2015 z dnia 26.02.2015 r. Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 25.02.2015 r. – Informacja poufna – zawarcie umów sprzedaży udziałów w spółce zależnej

Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 30.01.2015 – Harmonogram publikacji raportów kresowych w 2015 r.

RAPORTY 2014

Raport bieżący nr 29/2014 z dnia 06.11.2014 r. Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku

Raport bieżący nr 28/2014 z dnia 11.09.2014 r. Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Raport bieżący nr 27/2014 z dnia 09.07.2014 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 26/2014 z dnia 08.07.2014 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 25/2014 z dnia 07.07.2014 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 24/2014 z dnia 11.06.2014 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 10 czerwca 2014 r.

Raport bieżący nr 23/2014 z dnia 10.06.2014 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 10 czerwca 2014 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 23/2014 z dnia 10.06.2014 – Uchwały podjęte przez ZWZ „Mex Polska „S.A. w dniu 10.06.2014 r.

Raport bieżący nr 22/2014 z dnia 15.05.2014 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 21/2014 z dnia 14.05.2014 r. Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta na GPW

Raport bieżący nr 20/2014 z dnia 23.04.2014 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Korekta raportu bieżącego numer 19/2014 – Aktualizacja informacji przekazanej w raporcie bieżącym 15/2014 z dnia 18 marca 2014 roku
Raport bieżący nr 19/2014 z dnia 09.04.2014 r. Aktualizacja informacji przekazanej w raporcie bieżącym 15/2014 z dnia 18 marca 2014 r.

Korekta raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 31.03.2014 r. – Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mex Polska S.A.
Załącznik nr 1 do korekty raportu nr 18/2014 z dnia 31.03.2014 r. Projekty uchwał ZWZ
Załącznik nr 2 do korekty raportu nr 18/2014 r. Skorygowany formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Raport bieżący nr 18/2014 z dnia 31.03.2014 r. Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 31.03.2014 r. Projekty uchwał ZWZ
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 31.03.2014 r. Informacja o ogólnej liczbie głosów
Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 31.03.2014 r. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Raport bieżący nr 17/2014 z dnia 31.03.2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 31.03.2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 16/2014 z dnia 26.03.2014 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 15/2014 z dnia 18.03.2014 r. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 14/2014 z dnia 11.03.2014 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 13/2014 z 26.02.2014 r. Wypowiedzenie umowy świadczenia usług animatora emitenta

Raport bieżący nr 12/2014 z dnia 21.02.2014 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 11/2014 z dnia 06.02.2014 r.Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 5 lutego 2014 r.

Raport bieżący nr 10/2014 z dnia 06.02.2014 r.Powołanie członka Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

Raport bieżący nr 9/2014 z dnia 06.02.2014 r. Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 5 lutego 2014 r.

Raport bieżący nr 8 z dnia 06.02.2014 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 5 lutego 2014 r.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 8/2014 z dnia 06.02.2014 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 5 lutego 2014 r.

Raport bieżący nr 7/2014 z dnia 22.01.2014 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Raport bieżący nr 6/2014 z dnia 15.01.2014 r. Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. zwołanego na dzień 5 lutego 2014 roku
Załącznik nr 1 do Raportu nr 6/2014 z dnia 15.01.2014 r. Projekt uchwały.

Korekta raportu bieżącego nr 5/2014 z dnia 14.01.2014 r. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 14.01.2014 r. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 4/2014 z dnia 10.01.2014 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 3/2014 z dnia 09.01.2013 r. Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 09.01.2014 r. Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 09.01.2014 r. Formularz zezwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Załącznik nr 3 do Raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 09.01.2014 r. Informacja o ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 2/2014 z dnia 09.01.2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załacznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 09.01.2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r, Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

RAPORTY 2013

Raport bieżący nr 46/2013 z dnia 30.12.2013 r. Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 45/2013 z dnia 30.12.2013 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 44/2013 z dnia 28.12.2013 r. Informacja o podpisaniu przez „Mex Polska” S.A. umowy kredytu

Raport bieżący nr 43/2013 z dnia 12.12.2013 r. Informacja o całkowitym wykupie obligacji serii B „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 42/2013 z dnia 26.11.2013 r. Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 41/2013 z dnia 26.11.2013 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 40/2013 z dnia 30.10.2013 r. Informacja o wykupie obligacji serii B „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 39/2013 z dnia 17.10.2013 r. Informacja o zawarciu porozumienia i wykupie obligacji serii B „Mex Polska” S.A.

Korekta raport bieżącego nr 38/2013 z dnia 11.10.2013 r. Korekta raportu bieżącego nr 38/2013 z dnia 19 września 2013 roku – Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Raport bieżący nr 38/2013 z dnia 19.09.2013 r. Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 37/2013 z dnia 19.09.2013 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 36/2013 z dnia 16.09.2013 r. Uzupełnienie raportu okresowego, opublikowanego dnia30.08.2013 r.

Raport bieżący nr 35/2013 z dnia 16.09.2013 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 34/2013 z dnia 03.09.2013 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. w dniu 3 września 2013 r.

Raport bieżący nr 33/2013 z dnia 03.09.2013 r.Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. w dniu 3 września 2013 r.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 33/2013 z dnia 03.09.2013 r. Uchwały podjęte przez NWZ Mex Polska S.A. z dnia 03.09.2013 r.

Raport bieżący nr 32/2013 z dnia 19.08.2013 r. Wykup obligacji serii B

Raport bieżący nr 31/2013 z dnia 12.08.2013 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 30/2013 z dnia 07.08.2013 r. Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 07.08.2013 r. Projekty uchwał NWZ
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 07.08.2013 r. Uzasadnienie do projektów uchwał NWZ
Załącznik nr 3 do raportu bieżacego nr 30/2013 z dnia 07.08.2013 r. Formularz zezwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Załącznik nr 4 do raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 07.08.2013 r. Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 29/2013 z dnia 07.08.2013 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 07.08.2013 r. Ogłoszenie Zarządu Mex Polska S.A. o zwołaniu NWZ

Raport bieżący nr 28/2013 z dnia 05.08.2013 r. Terminowy wykup obligacji serii C

Raport bieżący nr 27/2013 z dnia 01.08.2013 r. Spełnienie się warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej

Raport bieżący nr 26/2013 z dnia 27.07.2013 r. Zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 25/2013 z dnia 11.07.2013 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 24/2013 z dnia 11.07.2013 r. Powzięcie informacji o decyzji osoby zarządzającej decyzji o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

Raport bieżący nr 23/2013 z dnia 11.07.2013 r. Powołanie członków Zarządu „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 22/2013 z dnia 27.06.2013 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mex Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Raport bieżący nr 21/2013 z dnia 27.06.2013 r. Powołanie członków Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 20/2013 z dnia 27.06.2013 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.
Załącznik nr 1 do raportu nr 20/2013 – Uchwały podjęte przez ZWZ Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 19/2013. Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 19/2013. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 19/2013. Projekt uchwały

Raport bieżący nr 18/2013. Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 18/2013. Informacja o ogólnej liczbie głosów
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 18/2013. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
Załacznik nr 3 do raportu bieżącego nr 18/2013. Uzasadnienie do projektów uchwał
Załącznik nr 4 do raportu bieżącego nr 18/2013. Projekty uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia
Załącznik nr 5 do raportu bieżącego nr 18/2013. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 17/2013. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.

Ogłoszenie zarządu „Mex Polska” S.A. o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 16/2013 z dnia 16.05.2013 r. Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 15/2013 z dnia 10.05.2013 r. Podjęcie przez spółki zależne uchwał o podziale przez wydzielenie

Raport bieżący nr 14/2013 z dnia 01.05.2013 r. Informacja o zakończeniu subskrypcji akcje serii E

Raport bieżący nr 13/2013 z dnia 12.04.2013 r. Informacja o zawarciu porozumienia i umów najmu dot. lokalu przy ul. Moniuszki 4a w Łodzi

Raport bieżący nr 12/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012
Załącznik do raportu nr 12/2013 z dnia 9.04.2013 r.

Raport bieżący nr 11/2013 z dn. 08.03.2013 r.Informacja o zawarciu porozumień dotyczących wykupu obligacji serii B „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 19.02.2013 r. Informacja o liczbie akcji objętych w wykonaniu prawa poboru

Raport bieżący nr 9/2013 z dnia 15.02.2013 r. Informacja o umorzeniu postępowań administracyjnych w sprawach cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Raport bieżący nr 8/2013 z dnia 24.01.2013 r. Notowanie praw poboru akcji serii E

Raport bieżący nr 7/2013 z dnia 23.01.2013 r. Informacja poufna – zawarcie umów o współpracy

Korekta raportu bieżącego nr 6 z dnia 23.01.2013 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku
Raport bieżący nr 6/2012 z dnia 23.01.2013 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 16.01.2013 r. Ogłoszenie o ofercie publicznej

Raport bieżący nr 4/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. Rejestracja praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E

Raport bieżący nr 3/2013 z dnia 8.01.2013 r. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

Raport bieżący nr 2/2013 z dnia 07.01.2013 r.Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. w dniu 4 stycznia 2013 r.

Raport bieżący nr 1/2013 z dnia 4.01.2013 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. w dniu 4 stycznia 2013 r.
Załącznik do raportu nr 1 z dnia 4.01.2013 r. Uchwały podjęte na NWZ spółki Mex Polska S.A.

RAPORTY 2012

Raport bieżący nr 40/2012 z dn. 07.12.2012 r. – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. zwołane na dzień 4 stycznia 2013 roku
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 40/2012. Projekty uchwał NWZ
Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego nr 40/2012. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Załącznik nr 3 do Raportu bieżącego nr 40/2012. Informacja o ogólnej liczbie akcji

Raport bieżący nr 39/2012 z dn. 07.12.2012 r. – Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 4 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 39/2012. Ogłoszenie o zwołaniu NZW Mex Polska S.A.

Korekta raportu bieżącego nr 38/2012 z dnia 16.11.2012 roku – Informacja o rozwiązaniu umów najmu
Raport bieżący nr 38/2012 z dn. 16.11.2012 r.Informacja o rozwiązaniu umów najmu

Raport bieżący nr 37/2012 z dn. 09.11.2012 r. Informacja o zawarciu umowy dzierżawy klubu „Bedroom” w Łodzi

Raport bieżący nr 36/2012 z dn. 09.11.2012 r. Rozwiązanie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 35/2012 z dn. 02.11.2012 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 34/2012 z dn. 31.10.2012 r. Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 33/2012 z dn. 15.10.2012 r. Informacja o podjęciu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu decyzji o utrzymaniu w mocy zaskarżonych decyzji Prezydenta Miasta Poznania

Raport bieżacy nr 32/2012 z dn. 21.09.2012 r. : Informacja o wszczęciu postępowań administracyjnych

Raport bieżący nr 31/2012 z dn. 18.09.2012 r. Informacja o otwarciu lokalu „Pijalnia wódki i piwa” w Gdańsku

Raport bieżący nr 30/2012 z dn. 07.09.2012 r. Informacja o wszczęciu postępowań administracyjnych

Raport bieżący nr 29/2012 z dn. 07.09.2012 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 28/2012 z dn. 16.08.2012 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 27/2012 z dn. 14.08.2012 r. Wydanie wyroku w sprawie uchylenia decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Korekta raportu bieżącego 26/2012 z dn. 17.08.2012 r. Wydanie decyzji o odmowie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Raport bieżący nr 26/2012 z dn. 14.08.2012 r. Wydanie decyzji o odmowie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Raport bieżący nr 25/2012 z dn. 14.08.2012 r. Udzielenie poręczeń przez jednostki zależne

Raport bieżący nr 24/2012 z dn. 14.08.2012 r. Wcześniejszy wykup obligacji serii A

Raport bieżący nr 23/2012 z dn. 14.08.2012 r. Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 22/2012 z dn. 07.08.2012 r. Zwolnienie blokad akcji „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 22. Treść uchwał RN Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 21/2012 z dn. 07.08.2012 r. Tekst jednolity Statutu „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 21. Tekst jednolity Stautu spółki Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 20/2012 z dn. 3.08.2012 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. w dniu 31 lipca 2012 r.

Raport bieżący nr 19/2012 z dn. 01.08.2012 r. Powołanie członków Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 18/2012 z dn. 31.07.2012 r. Wypowiedzenie umowy znaczącej przez jednostkę zależną

Raport bieżący nr 17/2012 z dn. 31.07.2012 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Mex Polska” S.A. w dniu 31 lipca 2012 r.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 17. Uchwały podjęte przez ZWZ Mex Polska S.A. w dniu 31.07.2012 r.

Raport bieżący nr 16/2012 z dn. 19.07.2012 r. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Rapotr bieżacy nr 15/2012 z dn. 18.07.2012 r. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Korekta raportu bieżącego nr 13/2012 z dnia 4.07.2012 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Mex Polska” S.A. zwołane na dzień 31 lipca 2012 roku
Załącznik nr 1 do Raportu 13 – Projekty uchwał

Raport bieżący nr 14/2012 z dn. 13.07.2012 r. Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 13/2012 z dn. 04.07.2012 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Mex Polska” S.A. zwołane na dzień 31 lipca 2012 roku
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13 – Projekty uchwał WZA
Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego nr 13 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Mex Polska
Załącznik nr 3 do Raportu bieżącego nr 13 – Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Załącznik nr 4 do Raportu bieżącego nr 13 – Informacja o ogólnej liczbie akcji

Raport bieżący nr 12/2012 z dn. 04.07.2012 r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Mex Polska” S.A. na dzień 31 lipca 2012 roku.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 12 – Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Raport bieżący nr 11/2012 z dn. 27.06.2012 r. Wznowienie postępowań w sprawach zakończonych decyzjami ostatecznymi Prezydenta Miasta Poznania, dotyczącymi zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu w Poznaniu przy ul. Wrocławskiej 8

Raport bieżący nr 10/2012 z dn. 26.06.2012 r. Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Raport bieżący nr 9/2012 z dn. 26.06.2012 r. Korekta prezentacji danych raportu okresowego, opublikowanego dnia 25 czerwca 2012 roku

Raport bieżący 8/2012 z dn. 25.06.2012 r. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Foksal 10 w Warszawie z dnia 22 stycznia 2002 roku

Raport bieżący 7/2012 z dn. 22.06.2012 r. Terminarz publikacji raportów okresowych w 2012 roku

Raport bieżący 6/2012 z dn. 18.06.2012 r. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D

Raport bieżący 5/2012 z dn. 11.06.2012 r. Uchwała Nr 426/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r. o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Mex Polska S.A.

Raport bieżący 4/2012 z dn. 11.06.2012 r. Powzięcie informacji o zawarciu z Domem Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie umowy o świadczenie usług animatora
Korekta Raportu bieżącego 3/2012 z dn. 04.06.2012 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mex Polska S.A.

Raport bieżący 3/2012 z dn. 01.06.2012 r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mex Polska S.A.

Raport bieżący 2/2012 z dn. 23.05.2012 r. Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki Mex Polska S.A.

Raport bieżący 1/2012 z dn. 18.05.2012 r. Dopuszczenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki Mex Polska S.A.

RAPORTY 2011

Raport bieżący 2/2011 z dn. 13.10.2011 r. Zakończenie oferty publicznej akcji Mex Polska S.A.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Raport bieżący 1/2011 z dn. 12.10.2011 r. Przystąpienie do systemu ESPI

RAPORTY - INFORMACJE POUFNE 2021

Raport bieżący nr 22/2021 z dnia 25.10.2021 r. Rekomendacja Zarządu dotycząca uchylenia Programu Motywacyjnego za lata 2019, 2021 i 2022

Raport bieżący nr 21/2021 z dnia 18.08.2021 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2021 r.

Raport bieżacy nr 13/2021 z dnia 29.04.2021 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020

Raport bieżący nr 12/2021 z dnia 29.04.2021 r. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020

Raport bieżący nr 11/2021 z dnia 14.04.2021 r. Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie wycofania się z realizacji Założeń strategicznych do planów rozwoju Mex Polska S.A. na lata 2020 – 2022

Raport bieżący nr 10/2021 z dnia 14.04.2021 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 r.

Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 05.03.2021 r. Utworzenie odpisu aktualizacyjnego na niezamortyzowaną wartość nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym w lokal gastronomiczny spółki zależnej Emitenta

Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 05.03.2021 r. Informacja nt. uzyskanej subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy 2.0 przez spółki zależne kapitałowo od Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 4 z dnia 17.02.2021 r. Ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta

Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 27.01.2021 r. Spłata pożyczki udzielonej Emitentowi

Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 26.01.2021 r. Zawarcie umowy o kredyt obrotowy ze stałym oprocentowaniem z mBank S.A.

RAPORTY - INFORMACJE POUFNE 2020

Raport bieżący nr 26/2020 z dnia 19.10.2020 r. Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny ze stałą stopą z mBank S.A.

Raport bieżący nr 25/2020 z dnia 19.06.2020 r. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta

Raport bieżacy nr 23/2020 z dnia 10.09.2020 r. Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie przyznania warrantów subskrypcyjnych serii B w ramach programu motywacyjnego za rok 2019

Raport bieżacy nr 22/2020 z dnia 10.09.2020 r. Zawarcie porozumienia dodatkowego do znaczącej umowy zawartej z Grupą Żywiec S.A.

Raport bieżacy nr 21/2020 z dnia 02.09.2020 r. Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 20/2020 z dnia 10.08.2020 r. Aktualizacja Informacji na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Emitenta

Raport bieżący nr 16/2020 z dnia 21.05.2020 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2019

Raport bieżący nr 15/2020 z dnia 21.05.2020 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019

Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 19.05.2020 r. Aktualizacja Informacji na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 27.04.2020 r. Informacja w sprawie polityki dywidendowej Emitenta

Raport bieżący nr 11/2020 z dnia 24.04.2020 r. Kolejna informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok

Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 19.03.2020 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r.

Raport bieżący nr 5/2020 z dnia 16.03.2020 r. Informacja na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 03.02.2020 r. Wycena programu motywacyjnego na lata 2019-2021

Raport bieżacy nr 2/2020 z dnia 30.01.2020 r. Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

RAPORTY - INFORMACJE POUFNE 2019

Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 03.12.2019 r. Założenia strategiczne do planów rozwoju Mex Polska S.A. na lata 2020 – 2022
Załącznik do raportu nr 21/2019 – Założenia strategiczne do planów rozwoju Mex Polska S.A. na lata 2020 – 2022

Raport bieżący nr 20/2019/K z dnia 18.11.2019 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku – Korekta raportu
Załącznik nr 1 do korekty raportu bieżącego nr 20/2019/K – tabela wyników

Raport bieżący nr 20/2019 z dnia 15.11.2019 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku

Raport bieżący nr 19/2019 z dnia 19.09.2019 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2019 roku

Raport bieżący nr 16/2019K z dnia 06.08.2019 r. Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z Grupą Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300) przy ul. Browarnej 88 – uzupełnienie informacji

Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 01.08.2019 r. Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z Grupą Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300) przy ul. Browarnej 88

Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 14.06.2019 r. Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta – GF Gastro Friedrichshain UG z siedzibą w Berlinie umowy najmu lokalu w celu utworzenia w nim bistro Pijalnia Wódki i Piwa

Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 16.05.2019 r. Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019

Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 09.05.2019 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2018

Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 06.05.2019 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2018

Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 20.03.2019 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r.

Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 14.01.2019 r. Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

RAPORTY - INFORMACJE POUFNE 2018

Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 19.11.2018 r. W związku ze zmianą ustawy o CIT odwołanie prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na rok 2018

Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 01.10.2018 r. Informacja o decyzji Zarządu w sprawie odwołania od decyzji Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 05.09.2018 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2018 roku

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 31.07.2018 r. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na rok 2018 i odwołanie prognozy na 2019 r.

Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 30.07.2018 r. Informacja o decyzji zarządu w sprawie wyników kontroli celno-skarbowej

Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 16.07.2018 r. Informacja o wyniku kontroli celno-skarbowej

Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 04.06.2018 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 23.05.2018 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 11.05.2018 r. Wstępne wyniki finansowe za I kwartał

Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 23.02.2018 r. Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 4 z dnia 19.02.2018 r. ws. wstępnych szacunkowych danych finansowych za rok 2017

Korekta raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 21.02.2018 r. – Korekta raportu bieżącego ws. zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 19.02.2018 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za rok 2017

Raport bieżącty nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. Zakończenie negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

Loading
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien